Hellige Danse

Hellige Danse

Hellige Danse er danse, der danses i en cirkel for i fællesskab gennem dansen at være med Det Guddommelige - i alle dets afskygninger.

Dansene er en blanding af folkedanse fra forskellige kulturer og nyere koreograferede danse. Nogle danse er rolige og fine, andre er energiske og vilde.

Trinene er så enkle, at alle kan være med, og musikken og sangen, vi danser til, er en blanding af etnisk musik fra mange lande, klassisk musik, musik fra kirker og klostre, og musik fra andre spirituelle traditioner.

Ud over glæden og letheden i dansen og sangen, medfører de hellige danse ofte en fred i sindet, og åbner mulighed for at mærke det stille sted indeni, hvor krop, sind, sjæl og ånd er i samklang med universet.

 

"What I have realised after a lifetime with dance, is that dance is meditation in movement, a walking into silence, where every movement becomes prayer" skriver Bernhard Wosien.

 

Han startede denne dansetradition i Tyskland i 60´erne, da han, der ellers havde arbejdet som balletmester og koreograf, nu besluttede sig for nu at fokusere på undervisning. Så han rejste rundt i Europa for at lære de traditionelle cirkeldanse i de lande, hvor de stadig var en levende del af fællesskabet, og han var facineret af spiritualiteten og symbolikken i dansene, som den kom til udtryk gennem de ældgamle trin og rytmer.

I 1976 bragte han dansene til det spirituelle fællesskab Findhorn i Skotland. Siden da har dansene bredt sig, så dansetraditionen er meget levende specielt i England, og i Tyskland, hvor hans datter Gabriele Maria Wosien stadig underviser. Men også i Sverige, USA, Canada m.m. danses masser af hellige danse.

De Hellige Danse kaldes også Sacred Dance, Sakral Dans, eller Cirkeldans.

 

Navnet "Hellige Danse" er valgt, dels fordi det betegner den hel-hed, som cirklen vi danser i, repræsenterer, dels fordi det "hellige" i livet er alt det dejlige, det der får os til at føle os lykkelige, glade, lette, kraftfulde, og samtidig er det noget fint og sart, noget man gemmer i sit inderste hjertekammer og værner om.

Netop begge disse sider er til stede i de hellige danse - det kraftfulde, livsbekræftende, udadvendt glædesfyldte OG det indadvendte, sarte og fine.

 

I dansen kan hele mennesket indvolveres, og dermed mange forskellige følelser: glæde/sorg - lethed/tyngde - udadvendthed/indadvendthed - nedadvendthed/opadvendthed.